Pregame


03/15

Ngày tiểu cát là gì? Cách tính ngày Tiểu Cát như thế nào?

----------------- Ngày Tiểu Cát là một trong hệ thống sáu ngày của Khổng Minh Lục Diệu. Đây là phương pháp xem ngày tốt xấu của Khổng Minh (Gia Cát Lượng) đã có từ lâu và được đánh giá là có độ chính xác cao. Đặc biệt, phương pháp xem ngày tốt xấu này được áp dụng rất nhiều trong các cuộc chiến chinh, quân sự thời xưa. Vậy ngày Tiểu cát là gì? 1. Ngày Tiểu Cát là gì?Phân tích theo Hán văn thì Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là những điều vui vẻ, cát lành, may mắn. Tiểu Cát có nghĩa là những điều tốt lành nhỏ, không thể bỏ qua. Ngày Tiểu Cát vì thế mà có ý nghĩa là ngày đẹp, làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, ít gặp trở ngại, khó khăn. Hơn nữa, vào ngày Tiểu cát sẽ có nhiều quý nhân phù trợ khiến mọi việc trở nên trôi chảy, nhẹ nhàng hơn. 2. Cách tính ngày Tiểu Cát như thế nào?Trong Khổng Minh Lục Diệu có sáu ngày tốt-xấu là: Đại An, Lưu Niên, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát và Không Vong. Nó cũng tương ứng với các tháng trong năm theo thứ tự như trên, cứ hết 6 tháng lại quay lại quy luật ban đầu. Cụ thể: tháng 1 và tháng 7 là Đại An, tháng 2 và tháng 8 là Lưu Niên, tháng 3 và tháng 9 là Tốc Hỷ, Tháng 4 và tháng 10 là Xích Khẩu, Tháng 5 và tháng 11 là Tiểu Cát, tháng 6 và tháng 12 là không Vong. Ngày khởi đầu của từng tháng là ngày mùng 1 sẽ trùng với tên của tháng đó. Ví dụ, ngày 1/1 sẽ là ngày Đại An trùng với tháng 1 là tháng Đại An. Ngày 1 tháng 2 là ngày Lưu Niên trùng với tháng 2 là tháng Lưu Niên. Cứ như vậy cho đến hết 12 tháng. Sáu ngày trên sẽ tịnh tiến theo chiều kim đồng hồ, hết 6 ngày lại quay về ngày ban đầu. Cứ như vậy cho đến hết tháng. Ví dụ: ngày 1/1 là ngày Đại An thì ngày 2/1 là ngày Lưu Niên, 3/1 là ngày Tốc Hỷ. 4/1 là ngày Xích Khẩu, ngày 5/1 là ngày Tiểu Cát, ngày 6/1 là ngày Không Vong. Ngày 7/1 lại quay lại ngày Đại An... Xem thêm: xem ngày tốt tháng 3 năm 2022 tại xemvanmenh.net Sang tháng 2 thì ngày 1/02 là ngày Lưu Niên, ngày 2/2 là ngày Tốc Hỷ, ngày 3/2 là ngày Xích Khẩu, ngày 4/2 là ngày Tiểu Cát, ngày 5/2 là ngày Không Vong, ngày 6/2 là ngày Đại An. Ngày 7/2 lại quay lại là ngày Lưu Niên…Tính lần lượt các tháng trong năm theo quy tắc trên thì ta có ngày Tiểu Cát của các tháng như sau:- Ngày Tiểu cát của tháng 1 và tháng 7: 5, 11, 17, 23, 29- Ngày Tiểu cát của tháng 2 và tháng 8: 4, 10, 16, 22, 28- Ngày Tiểu Cát của tháng 3 và tháng 9: 3, 9, 15, 21, 27- Ngày Tiểu Cát của tháng 4 và tháng 10: 2, 8, 14, 20, 26- Ngày Tiểu Cát của tháng 5 và tháng 11: 1, 7, 13, 19, 25- Ngày Tiểu cát của tháng 6 và 12: 6, 12, 18, 24, 30. 3. Ý nghĩa của ngày Tiểu CátNgày Tiểu cát là một ngày tốt, giúp cho công việc được suôn sẻ, hanh thông. Đặc biệt là những việc liên quan đến xây cất, cưới hỏi, khởi tạo, khai phá đất đai. Biết được ý nghĩa của ngày Tiểu Cát sẽ giúp chúng ta lựa chọn phù hợp với mục đích công việc mà mình đang dự tính thực hiện.Hi vọng rằng những thông tin về ngày Tiểu cát là gì nêu trên đã giúp quý bạn hiểu rõ hơn về ngày này. Từ đó biết cách sắp xếp những công việc sao cho phù hợp nhất. Chúc các bạn luôn nhận được nhiều điều cát lành, may mắn và thành công!


Information

Starts at

Last Updated


Reporter