buithihoaian526

Description

<P>những cái bề ngoài là một định nghĩa khá mới trong công nghệ phần mềm và có nguyên do từ khoa học dân dụng. Về căn bản, chúng là 1 kế hoạch chi tiết để khắc phục một vấn đề cụ thể, cho phép các ích lợi của 1 giải pháp tối ưu được chuyển sang các triển khai mới.</p> <p>&gt;&gt;&gt; <a href="https://arena.fpt.edu.vn/khoa-hoc-thiet-ke-ui-ux/"><span style="background-color:rgb(249, 249, 249); font-family:arial">thiết kế ui ux</span></a></p> <p>Việc ứng dụng những dòng ngoài mặt vào lĩnh vực khoa học phần mềm lần trước tiên được chính thức hóa trong cuốn sách &quot;Các mẫu thiết kế: các yếu tố của phần mềm hướng đối tượng với thể tái sử dụng&quot; của Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson và John Vlissides, vào năm 1995. Cuốn sách được chọn 23 các dòng được coi là chủ chốt để hiểu cách tiếp cận mẫu trong việc khắc phục các vấn đề công nghệ phần mềm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>dù rằng cuốn sách này cũng đưa ra phổ quát nguyên tắc, nó không tạo ra 1 khuôn dòng chung cho việc sử dụng chiếc mang sẵn cho đối tượng rộng hơn. Sau ấy, áp dụng các mẫu chưa tự nó phát triển thành 1 bài tập theo mô phỏng. Những kỹ sư còn lại để quyết định cách phải chăng nhất để dùng những cái trong các vận dụng khác nhau.</p> <p>&gt;&gt;&gt; <a href="https://arena.fpt.edu.vn/tao-pattern-trong-ai-nhu-the-nao/"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:10pt">tạo pattern trong ai</span></a></p> <p>Cấu trúc của những loại ngoại hình</p> <p>Điều rõ ràng là cần thiết cấu trúc để các chiếc có thể được xây dựng; điều này cho phép họ chủ yếu là tự viết tài liệu. Thật vậy, 1 trong những nguyên tắc dùng những mẫu thiết kế là chúng phải được cấu trúc, cho phép mỗi loại được tạo trong khoảng 1 cái.</p> <p>ít nhất, 1 cái nên chứa:</p> <p>o Tên mẫu: ngắn, nhưng mô tả;</p> <p>o Ý định: chỉ tiêu của mô hình;</p> <p>o Động lực: tỉ dụ về một vấn đề, và mô phỏng này sẽ giải quyết nó như thế nào;</p> <p>o Khả năng áp dụng: tiêu dùng cho chiếc này;</p> <p>o Cấu trúc: lược đồ của các lớp mẫu;</p> <p>o Người tham gia: phận sự của những lớp trong mẫu;</p> <p>o cộng tác: giao diện giữa các người tham gia;</p> <p>o Hậu quả: bất kỳ sự đánh đổi và nhóm nào tồn tại trong khuôn chiếc.</p> <p>Danh sách này được điều chỉnh từ danh sách được cung cấp bởi những tác giả dòng ngoài mặt và sở hữu thể được sử dụng một phương pháp cứng đề cập hoặc lỏng lẻo theo buộc phải. Một số góc cạnh sẽ chứng minh ko thêm bất kỳ giá trị hữu dụng nào vào cái, nhưng được cung ứng ở đây vì lợi ích của tính gần như.</p> <p>Chúng tôi cũng đã hạn chế sử dụng thuật ngữ &#39;các lớp và đối tượng&#39;, như chơi thấy trong những cuộc bàn luận về những cái ngoại hình, chỉ thích sử dụng thuật ngữ &#39;các lớp&#39;. Lý do cho điều này là một trong các dành đầu tiên thiết kế hướng đối tượng - ví như 1 mẫu cần được xác định theo các đối tượng, thì 1 quyết định thực hiện khăng khăng đã được đưa ra và buộc các người vận dụng mẫu cụ thể trong tương lai.</p> <p>áp dụng các loại thiết kế trong kỹ thuật phần mềm</p> <p>một trong những ích lợi chính trong việc tiêu dùng các chiếc ngoài mặt trong khoa học phần mềm là một bí quyết để cải thiện giao thiệp giữa các các kiến trúc sư và, ở một chừng độ nhất thiết, giữa người không lập trình và lập trình viên. Nhắc phương pháp khác, là 1 công cụ giao thiệp, các dòng với thể chứng minh vô giá.</p> <p>ngoài ra, bằng cách trừu tượng hóa những biện pháp cho các vấn đề công nghệ phần mềm phổ thông, các cái thiết kế với thể được sử dụng rộng rãi lần. Vì họ dùng 1 giải pháp đã được chứng minh mỗi lần, nên việc tái dùng ở mức bề ngoài là rất cao. Điều này cải thiện chất lượng của việc triển khai kết quả ngoài khả năng sở hữu thể đạt được bằng bí quyết chỉ dùng các khoa học hướng đối tượng.</p> <p>Việc ứng dụng những mẫu ngoài mặt trong toàn cầu thực cố định phải được thực hành sở hữu sự tham khảo các nguyên tắc khác đã được khai triển. Đề cập bí quyết khác, khi mà họ đưa ra giải pháp cho những vấn đề kỹ thuật phần mềm phổ quát, ko sở hữu giá trị gia tăng nào trong việc tạo những dòng cho mọi phần của hệ thống đang được phát triển.</p> <p>Thay vào đó, chúng nên được tiêu dùng trong trường hợp khai triển kết quả (hoặc thiết kế) mang khả năng tiêu dùng trong những Công trình trong khoảng thời gian dài. Về bản tính, phương pháp rẻ nhất để sử dụng những dòng ngoài mặt trong khoa học phần mềm là cung ứng các hành vi tiêu chuẩn giữa các lớp chuyên môn cao trong 1 hệ thống phần mềm. Đây chẳng phải là 1 công nghệ ngoài mặt, theo phương pháp mà những mô phỏng khác.</p> <p>tóm lược</p> <p>các lý do cho việc tiêu dùng các mẫu ngoài mặt về căn bản là cùng lúc có những lý do dùng bất kỳ công nghệ hướng đối tượng nào. Các chiếc mẫu mã khuyến khích tái tiêu dùng, mà không tránh việc triển khai đối với một nền móng hoặc tiếng nói cụ thể và thúc đẩy dùng hiệu quả thời gian kiểu dáng. Chúng sở hữu thể được xem như là ngoài mặt tương đương sở hữu lập trình hướng mô-đun hoặc hướng đối tượng.</p> <p>điểm cộng của họ, ngoài ra, cũng mang thể được coi là điểm yếu của họ. Bằng cách ko triển khai, lập trình viên vẫn được yêu cầu mã hóa chúng và do vậy, bất kỳ lỗi nào trong diễn giải sẽ được dịch thành mã nguồn rốt cuộc. Điều này có tức là những lập trình viên khác nhau với thể chấm dứt bằng những triển khai khác nhau của cộng một dòng, thậm chí có thể sở hữu những hành vi khác nhau.</p> <p><a href="https://arena.fpt.edu.vn/hoc-illustrator-co-ban/"><span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt">https://arena.fpt.edu.vn/hoc-illustrator-co-ban/</span></a></p> <p>lúc khiến việc sở hữu các loại ngoại hình, bởi vậy, điều quan yếu cần nhớ là chúng phải đủ chính xác để ko mang sự giảng giải sai. Sử dụng 1 tiếng nói định nghĩa cấp cao phù hợp với thể được hiển thị là chuẩn xác sẽ giúp đảm bảo điều này.</p> <p>&nbsp;</p>

Contact