IELTS Speaking Part 1 Sample

There are no livecasts yet

Description

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Sample theo chủ đề kèm từ vựng được dịch chi tiết sẽ giúp quá trình học IELTS Speaking trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Xem ngay. IELTS Speaking Part 1 Sample SDT : 0356 307 668 Email : support@dol.vn Website : https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/tong-hop-bai-mau-ielts-speaking-part-1-sample Map : https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48 Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh #ieltsspeakingpart1sample #speakingieltspart1sample #ieltsspeakingpart1sampleanswers #ieltsspeakingpart1samples #dolvn

Contact